ЈП „Комунално“ ги чисти снежните улици во Струга

posted in: Novosti | 0

Во текот на вчерашната ноќ и денешниот ден, екипите на ЈП „Комунална “ – Струга го расчистуваа нападнатиот снег на кејовите  и улиците во град Струга.

Со цел да се овозможи безбедно движење на пешаците, беше извршено и посолување на пешачките патеки, тротоарите и кејови.

Активностите на екипите на ЈП „Комунално-Струга ќе продолжат и во текот на вечерните часови со сета расположива механизација  и човечки ресурси

Leave a Reply