Pastrohet dhe riparohet shadërvani tek parku i poezisë nga ana e NP Komunale Strugë

  • Tipi i Projektit Shadervani tek parku i poezis
  • Vendbanime Qyteti i Strugës
  • Orari i Rregullimeve Çdo ditë
  • Punime Shadervane