Një nga parqet më të rregulluara në qytet, parku te Plazhi i meshkujve, pas më shumë se katër vjet u pajis me ulëse. I njëjti është ndërtuar në vitin 1996, vit në të cilin ishin vendosur ulëset. Të njëjtat mirëmbaheshin,mirëpo me kalimin e viteve filluan që të zhduken një nga një. Dhe kështu parku në vitet e fundit mbeti vetem me një ulëse.

Të njëjtat i bëri dhe i vendosi NP Komunale Strugë

  • Tipi i Projektit Rregullimi i Parqeve
  • Vendbanime Qyteti i Strugës
  • Orari i Rregullimeve Çdo ditë para 09:00