Qytetarë të papërgjegjshëm të Strugës uzurpojnë hapësira me hedhjen

posted in: News | 0

Qytetarë të papërgjegjshëm të Strugës uzurpojnë hapësira me hedhjen e mbeturinave ndërtimore dhe me gjithçka të panevojshme nga shtëpitë e tyre ,në kontejnerëve për mbeturina.

Qytetarët të cilët hedhin mbeturina ndërtimore dhe mbetje shtëpiake pranë dhe ne kontejnerëve e shkelin Ligjin për pastërti publike dhe nga ana e inspektorëve komunal mund të dënohen me gjobë prej 200-300 euro.

NP Komunale-Strugë ju bën thirrje inspektorëve komunal që ti dënojnë të gjithë ata, që veprojnë në këtë menyrë.