Rregullimi i hyrjes në qytetin e Strugës

posted in: News | 0

Veprimtaritë për rregullimin e qytetit të Strugës po zhvillohen me intensitet të pandalur.NP Komunale sot filloi me veprimtaritë për rregullimin sipërfaqsor të hyrjes së qytetit,në anën juglindore të rrethrrotullimit.U krye përhapja e gurit  dekorativ lumor ndërsa në vijim është edhe rregullimi hortikulturor i atij rrethrrotullimi.