Mirëmbajtja e zonave të gjelbërta në qytetin e Strugës

posted in: News | 0

Veprimtaritë pranverore për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të blerta publike ekipet e NP Komunale Strugë në këtë periudhë i kryejnë me kapacitet të plotë.Pjesë e këtyre veprimtarive është edhe aksioni për kositjen e gjelbërimit në molin e lumit Drin i Zi si dhe kositja e gjelbërimit në Parkun e poezisë.