Gërmimi dhe përgatitja e shtretërve të rinj për mbjelljen e luleve sezonale në parkun e Plazhit të Meshkujve.

posted in: News | 0

Gërmimi dhe përgatitja e shtretërve të rinj për mbjelljen e luleve sezonale në parkun e Plazhit të Meshkujve.