Pastrimi i borës së rënë në qytetin e Strugës

posted in: News | 0

Punëtorët e NP Komunale-Strugë punojnë në mënyrë të palodhshme për pastrim në terren.

Janë pastruar trotuaret e rrugëve kryesore,moleve dhe qendrës së qytetit të Strugës.