Njoftim

posted in: News | 0

Njoftohen qytetarët e qytetit të Strugës se është e ndaluar deponimi i mbetjeve ndërtimore,degëve,pjesë të mobiljeve të vjetra dhe të ngjashme,pranë kontejnerëve për mbeturina komunale,si dhe në hapësirat publike në qytet.
Qytetarët e qytetit të Strugës që të mund të lirohen nga lëndët dhe materialet e theksuara NP Komunale-Strugë në bashkëpunim me Komunën e Strugës do fillojë me zbatimin e marrëveshjes dhe se,çdo të mërkurë para mesditës në vazhdimësi NP Komunale-Strugë do kryej ngritjen e të njëjtave.Qytetarëve të qytetit të Strugës do ju lejohet deponimi i mbetjeve ndërtimore,degëve dhe pjesë të mobiljeve të vjetra dhe të ngjashme,pranë kontejnerëve për hedhjen e mbeturinave komunale,vetëm të mërkurën në orët e mëngjesit.
Faleminderit për bashkëpunimin.