Aksijon gjeneral per pastrimin e rrugeve te qytetit

posted in: News | 0

Në vijim të kësaj dite ekipet e NP Komunale-Strugë realizuan aksionin për pastrimin e tërësishëm të një pjese të rrugëve në Qytetin e Strugës.
Në kuadër të aksionit u bë fshirja e një pjese të rrugëve anësore në qytet,dhe ishin pastruar dhe 15 metër kub të deponive të egra të përbëra kryesisht nga mbetjet ndërtimore dhe mbeturinave të rënda.
Për zbatimin e aksionit ishin angazhuar gjithsej 13 punëtor të NP Komunale-Strugë