Aksion për pastrimin e një pjese të rrugëve në Rugën e Misleshovës-Strugë

posted in: News | 0
Ekipet e NP Komunale Strugë të Njësisë së  Higjienës publike ,këto ditë zbatuan aksionin për pastrimin e një pjese të rrugëve në Rugën e Misleshovës-Strugë.Në kuadër të aksionit u bë fshirja e rrugëve,pastimi nga çdo lloj i mbeturinave nga sipërfaqet e blerta si dhe ngarkimi dhe transporti i mbeturinave deri te deponia.
Në aksionin për pastrimin e mbeturinave komunale nga njësia e Higjienës komunale morën pjesë gjithsej 14 punëtor komunal.